Víte, na čem spíte?

Les, kterým procházíte, spravuje Školní lesní podnik Mendelovy univerzity v Brně. Možná se vám zdá obyčejný, ale pro nás není. Hospodaříme v něm tak, abychom z něj mohli těžit nejen my, ale i naše děti. Důkazem udržitelného hospodaření je ekologická certifikace našeho lesa – FSC (Rady pro správu lesa). Jsme také hrdým členem mezinárodní sítě modelových lesů. V ní společně hledáme cesty k hospodaření šetrnému k přírodě i místním lidem.

Americký ekolog Gary Snyder řekl, že „pracovat ve jménu divočiny znamená obnovovat kulturu“. U nás teď vzniká „nová divočina“. Ta je pro nás nedocenitelnou učebnicí přírodě blízkého pěstování lesa.

Lesy ponechané samovolnému vývoji

MAJETEK ŠLP – 9 %

? Najdete někde v České republice vyšší podíl území ponechaného přírodě?

Ano, ale pouze v národních parcích.

K ochraně lesů může přispět každý z nás – například výběrem dřevěných výrobků s certifikací. V posteli z „dobrého dřeva“ pak můžeme mít dobré spaní. Vyrostla v pestrém lese. A ten pestrý les kvůli ní nezmizel.

Živý odkaz mrtvých
Naším příspěvkem k záchraně lesů myslíme nejen na budoucí generace. Navazujeme také na dřívější generace lesníků
jejich práci a lásku k místním lesům. Památník jednoho z nich, po kterém se tato pěšina jmenuje, se nachází kousek od vás. Najdete ho?

TOP