Pestrá je dobrá – kde se vzalo tolik druhů?

Podívejte se nad sebe do korun stromů. Vidíte stejnověké smrky a borovice? Ty zde lesníci vysadili zhruba před devadesáti lety, ještě v „éře jehličnanů“.

Dnes lesní hospodáři usilují o pestrý a odolný les. Ten snadněji odolá suchu, kůrovci nebo vichřici. Najdeme v něm stromy různých druhů, výšky i stáří. Právě takový les se před námi otevírá i zde.

Mladší stromky vyprávějí příběh, že pokud necháme přírodě volnější ruce, udělá spoustu práce sama. A zadarmo. Místní lesníci vyznávají „lesnický free-style“. Přírodu tolik nespoutávají, jen ji citlivěji usměrňují. Listnaté stromy různého věku se sem dostaly přirozeným náletem. Návrat k pestrému lesu tak může být rychlý. Poznáte alespoň některé z 15 druhů dřevin, které máte na dohled?

Dřevo budoucnosti?

Stromu v oplůtku před vámi si místní lesníci velmi cení. Jeřáb břek je původní strom. V našich podmínkách patří zatím mezi nedoceněné dřeviny, ale lesníci jej v těchto lokalitách považují za dřevinu budoucnosti. Díky své barvě a krásné kresbě dřeva je navíc vycházející „hvězdou“ mezi nábytkářskými dřevinami.

TOP