Pěšinu jsme mohli obnovit i díky podpoře

MUDr. et PhDr. René Caha, Parodontologie s.r.o.

Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc

Hana Procházková a Jiří Pejchal

Ing. Pavla Březinová

Ing. Ladislav Česal

Bc. Jitka Weissová a Petr Weiss

MgA. Jana Kloučková Kudrnová

Děkujeme.

TOP